PROFESIONALNI PRIBOR

Prekrasan, ekološki prihvatljiv pribor za realističan prikaz i demonstraciju dojenja!

SILIKONSKE GRUDI ZA DEMONSTRACIJU LAKTACIJE